Wodna Pasja

Załoga z Dąbrowy Górniczej, reperezentująca K.W. Fregata

Sternik: