POL-1924 Ontex YKP WARSZAWA

Reprezentanci YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA

Sternik:

Paweł Kalota

Aktualna załoga:

  • Jakub Wróblewski
  • Marek Wąsowski

załogę sponsoruje: