YKP Warszawa POL-1924

Załoga reprezentująca YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA

Sternik: