POL-333 AMA

Czerwony ścigacz wprost z Barlinka.

Sternik: