Kid’s POL-271

Jedna z najmłodszych załóg we flocie Sport. Reprezentują ziemię kartuską.

Sternik: