K.W. ENIF Częstochwa

Rodzinny team reprezentujący Częstochowę!

Sternik: