Termin: 12-13.08.2023

Zgłoszenia, informacje, wyniki: Zgłoszenia imienne załóg do regat wg obowiązującego wzoru przyjmuje Biuro Regat „Tawerna Wyspa” od godz.17.00 do 21.00
w dniu 11.08.2023 oraz od 08.00 do 09.45 w dniu 12.08.2023

Organizator: LOT Beskidy, Śląski Związek Żeglarski, BB Sailing Club – Fundacja Promocji i Rozwoju Żeglarstwa

Akwen/Port: Jezioro Żywieckie, bazą imprezy będzie „Wyspa”, przystań KŻ „Halny” oraz tereny przyległe.

Organizator (kontakt): Mirosław Dunat (kom: 601 469 384, e-mail mirond@wp.pl)

Sędzia główny: Marian Piecha

Dokumenty do pobrania