Termin: 23-24.09.2023

Zgłoszenia, informacje, wyniki:

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 23 września 2023 roku w godzinach 8.30 do 10.30

Organizator: UKS MORKA, Klub Wodny ENIF oraz Jarosław Cieślak

Jastrząb k/ Poraja ulica Zielona 24

Akwen/Port: Jezioro Poraj, Jastrząb k/ Poraja ulica Zielona 24

Organizator (kontakt): Jarosław Cieślak

Sędzia główny: Jarosław Cieślak

Partnerzy Regat

Dokumenty do pobrania