Organizator: Yacht Club OPTY przy współpracy z Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim, Gminą Chełm Śląski, Miastem Imielin.

Akwen/Port: Zbiornik Dziećkowice II / przystań YC „OPTY”, Chełm Śląski, ul Leonida Teligi 2

Organizator (kontakt):

Komandor Bogdan Jankowski – komandor@ycopty.pl, tel.: 501 258 978; Wicekomandor Wiesław Tabor – organizacja@ycopty.pl, tel.: 603 333 588

Dokumenty do pobrania