Mistrzostwa Śląska – Chełm Śląski

Organizator: Yacht Club „OPTY”

Akwen/Port: Zalew Dziećkowice/Yacht Club „OPTY”

Organizator (kontakt): Janusz Szlachetko, kom: 603 583 779

Sędzia główny:

Mierniczy: