Termin: 03-04.06

Zgłoszenia, informacje, wyniki: UpWind24.pl

Organizator: YC OPTY

Akwen/Port: Zbiornik Dziećkowice / przystań YC OPTY, Leonida Teligi 2, 41-403 Chełm Śląski

Organizator (kontakt): Paweł Drobik (kom: 698 697 539, email: sport@ycopty.pl )

Sędzia główny: 

Mierniczy: 

Wydarzenie na FB:

Grupa WhatsApp: