ORVALDI EURO CUP 2018 Puck

Organizator: ORVALDI adventure; MOKSiR Puck

Akwen/Port: Zatoka Pucka, Port Jachtowy w Pucku

Organizator (kontakt): Adam Baran, kom: 607 373 900

Sędzia główny (klasa Omega): Mirosław Rychcik

Mierniczy: Piotr Marcyaniuk

Dokumenty do pobrania