Memoriał Adama Banaszka

Organizator: Klub Żeglarski „Halny”

Akwen/Port: Jezioro Żywieckie, K. Ż. Halny (Zarzecze)

Sędzia główny: Marian Krupa

Mierniczy: Ryszard Gralak

Dokumenty do pobrania