Regaty Klubu Wodnego „Hańcza”

Organizator: Klub Wodny „Hańcza” Suwałki

Akwen/Port: Jezioro Wigry; przystań Klubu Wodnego „Hańcza”, Stary Folwark

Organizator (kontakt):

Sędzia główny:

Mierniczy:

Zawiadomienie o regatach

Informacja o noclegach