LXI Błękitna Wstęga Jeziora Wigry

Organizator: Klub Wodny PTTK Stary Folwark

Akwen/Port: Jezioro Wigry, PTTK Stary Folwark

Organizator (kontakt):

Sędzia główny:

Mierniczy:

Zawiadomienie o regatach

Informacja o noclegach