Augustów CUP

Organizator: Klub Żeglarski Zagłębie

Akwen/Port: Jezioro Necko, PTTK Augustów

Organizator (kontakt): Jarosław Osowski

Sędzia główny:

Mierniczy:

Zawiadomienie o regatach

Informacja o noclegach

Dokumenty do pobrania