60 lecie NORD Augustów – Finał Podlaskiej Ligi Regatowej

Organizator: „Nord” Augustów

Akwen/Port: Jezioro Necko

Organizator (kontakt): Jarosław Ossowski

Sędzia główny:

Mierniczy:

Zawiadomienie o regatach

Informacja o noclegach