Organizator:

Akwen/Port:

Organizator (kontakt): Bartosz Bartnicki

Sędzia główny: