Organizator:

Akwen/Port:

Organizator (kontakt):

Sędzia główny: