• Wybory w PZKO

 • 14 listopada 2018

10 listopada, podczas targów BoatShow w Łodzi, odbyło się Walne zgromadzenie członków Polskiego Związku Klasy Omega. W tym roku minęła dwuletnia kadencja władz Związku, w związku z czym w trakcie spotkania odbyły się wybory. Prezesem zarządu stowarzyszenia został wybrany ponownie Daniel Sokołowski. Szczegółowy skład wszystkich organów znajdziecie poniżej.

W imieniu całego PZKO dziękujemy wszystkim osobom, które pracowały na rzecz związku przez ostatnie 2 lata, a w szczególności Krystynie Kiczko i Piotrowi Sutkowskiemu, odchodzącym członkom Zarządu.

Zarząd:

 • Prezes: Daniel Sokołowski
 • V-ce: Andrzej Osuch
 • Sekretarz: Hubert Radzimowski
 • Skarbnik: Przemysław Witkowski
 • Członek Zarządu: Adam Perczyński

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący komisji rewizyjnej: Paweł Piepiora
 • Członek komisji rewizyjnej: Krzysztof Turza
 • Członek komisji rewizyjnej: Stefan Kalinowski

Sąd koleżeński:

 • Członek sądu: Jakub Pankowski
 • Członek sądu: Radosław Stachurski
 • Członek sądu: Waldemar Biały
 • Członek sądu: Jakub Pankiewicz
 • Członek sądu: Jan Anasiewicz