• Walne zgromadzenie PZKO i zakończnie sezonu 2017

 • 17 października 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich zawodników i sympatyków klasy Omega na uroczyste podsumowanie Pucharu Polski klasy Omega w sezonie 2017. Wręczenie pucharów dla najlepszych załóg mijającego sezonu odbędzie się w sobotę, 18.11.2017, o godzinie 11:00, na głównej scenie targów BoatShow (Hala Expo) w Łodzi. Więcej o targach: www.boatshow.pl

Równocześnie informujemy, iż o godzinie 12:00 (sobota, 18.11.2017) rozpocznie się Walne zgromadzenie członków Polskiego Związku Klasy Omega. Zebranie odbędzie się na terenie targów, szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce.

 

Porządek obrad Walnego zgromadzenia członków  Polskiego Związku Klasy Omega

Łódź, targi Boatshow, 18 listopada 2017r. g 12.00

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawdzenie listy obecności.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2017 oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium
 9. Przedstawienie sprawozdania przez Sąd Koleżeński.
 10. Ocena sezonu 2017 – Prezes PZKO
 11. Udzielenie absolutorium dla Zarządu
 12. Powzięcie uchwał w następujących sprawach:
 •  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 •  zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok,
 •  zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok,
 1. Omówienie kalendarza imprez na sezon 2018
 2. Wolne wnioski, dyskusja.
 3. Zamknięcie obrad Walnego.