• Walne Zgromadzenie 2022

 • 19 października 2022

Uprzejmie informujemy, iż tegoroczne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Związku Klasy Omega odbędzie się  w Zbąszyniu, w Akademii Dobrego Montażu PORTA (ul. Sportowa 52) w dniu 19.11.2022. Wieczorem, po obradach zaplanowaliśmy imprezę z okazji 80 lecia Omegi. Wszystkie szczegóły podamy w najbliższych dniach.

Serdecznie zapraszamy!!

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków  

Polskiego Związku Klasy Omega

 Zbąszyń, 19 listopada 2022 r. godz. 15.00

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i ew. decyzja o przesunięciu rozpoczęcia obrad na drugi termin zgodnie ze statutem.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2022
 10. Przedstawienie sprawozdania przez Sąd Koleżeński za rok 2022
 11. Powzięcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022
  2. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022
  3. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
  4. udzielenie absolutorium Zarządowi
 12. Ocena sezonu 2022 – Prezes PZKO
 13. Dyskusja
 14. Zamknięcie obrad Zebrania.