• Walne Nadzwyczajne – 22.09.2022 Krynica Morska

  • 23 sierpnia 2022

Uprzejmie informujemy, iż działając zgodnie ze Statutem PZKO, zarząd Stowarzyszenia postanowił:

  1. Zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PZKO.
    1. Termin: 22.09.2022, godzina 19:00.
    2. Miejsce: Krynica Morska (dokładne miejsce spotkania zostanie podane w oddzielnym komunikacie)
  2. Przedmiotem obrad będzie uchwała zarządu dotycząca nadania statusu Członka Honorowego PZKO osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia i klasy Omega.

Równocześnie informujemy, iż po zakończeniu Zgromadzenia chcielibyśmy przedstawić nasze uwagi i pomysły dotyczące ew. zmian w statucie Stowarzyszenia oraz zainicjować dyskusję w tym temacie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PZKO do udziału.

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Związku Klasy Omega