• Walne 2020 – odłożone

  • 21 października 2020

Szanowni Członkowie Polskiego Związku Klasy Omega

Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami statutu Polskiego Związku Klasy Omega, przed końcem tego roku powinno odbyć się Walne Zgromadzenie członków Stowarzysznia, podczas którego m.in. powinny zostać wybrane nowe władze Związku. Walne planowaliśmy zwołać na dzień 22 listopada 2020. Niestety, ze względu na ogłoszony na terenie Rzeczpospolitej stan epidemii i gwałtownie pogarszającą się sytuację epidemiczną, musimy zrewidować plany i odłożyć nasze spotkanie. Walne Wyborcze zostanie zwołane niezwłocznie, kiedy tylko okoliczności pozwolą na bezpieczne spotkanie się.

Równocześnie, zgodnie ze statutem Związku, kadencja władz Stowarzyszenia  trwa 2 lata. Kadencja aktualnego Zarządu i pozostałych organów upływa zatem w listopadzie 2020 r. Biorąc pod uwagę brak możliwości zwołania Walnego wyborczego oraz brak możliwości przeprowadzenia głosowań (w szczególności niejawnych głosowań do organów PZKO) w sposób nie budzący wątpliwości, Zarząd podjął uchwałę, na mocy której zdecydował wstrzymać się, na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z przeprowadzeniem wyborów Władz Związku. Oznacza to przedłużenie kadencji obecnych organów do czasu wyboru nowych, nie później niż 60 dni od zakończenia stanu epidemii.

Powyższa decyzja wydaje nam się jedyną możliwą w obecnych okolicznościach. Jako Zarząd, zobowiązujemy się dalej rzetelnie wypełniać powierzone nam obowiązki i wyznaczyć termin wyborów nowych Władz niezwłocznie po ustaniu stanu zagrożenia wywołanego COVID-19.

Zarząd Polskiego Związku Klasy Omega

Daniel Sokołowski, Andrzej Osuch, Przemysław Witkowski, Hubert Radzimowski, Adam Perczyński

Uchwała zarządu w sprawie Walnego Wyborczego