• Składki w 2016 r.

  • 15 stycznia 2016

Jak co roku przed nowym sezonem doszło do Walnego spotkania członków stowarzyszenia związku. Wsród licznych ustaleń bardzo ważna kwestię pozostają składki członkowskiej. W roku 2016 opłata za należenie do Polskiego Związku Klasy Omega wyniesie 100 zł. Taką samą kwotę należy również przekazać za uczestnictwo w zawodach. Koszt jednorazowego startu w zawodach będzie natomiast wynosił 25 zł od zawodnika.

Terminem do którego należy opłacić składki jest dzień 15.04.2016.