• Składki i opłaty startowe

  • 13 kwietnia 2017

Wszystkich członków Stowarzysznia zachęcamy do opłacania składek członkowskich.

Równocześnie przypominamy, iż zawodnicy nie należący do PZKO mogą wnieść opłaty startowe za cały rok z góry:

  • roczna opłata startowa – 100PLN
  • roczna opłata startowa dla osoby urodzonej po 1991 roku – 50 PLN

Zarząd PZKO