• Składki członkowskie PZKO

  • 22 marca 2022

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd PZKO podjał uchwałę dotycząc składek członkowskich w roku 2022.

Wysokość składek nie ulega zmianie względem lat poprzednich (szczegóły poniżej)

Równocześnie infirmujemy, iż terminem opłacania składek jest 15.04.2022. Uprzejmie prosimy o wpłaty na konto PZKO.


Zarząd Polskiego Związku Klasy Omega postanawia:

  1. Ustalić wysokość składki członkowskiej w roku 2022 na 100PLN / rok.
  2. Dla osób urodzonych od roku 1997 włącznie, ustalić wysokość składki członkowskiej w roku 2022 na 50PLN / rok
  3. Termin uregulowania składek członkowskich za rok 2022 zostaje ustalony na dzień 15.04.202

Składki należy wnosić na nr konta:

Polski Związek Klasy Omega, 66 1020 1752 0000 0602 0066 4094