• Składki członkowskie PZKO 2024

  • 18 stycznia 2024

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd PZKO podjął decyzję dotyczącą składek członkowskich na rok 2024. Wysokość składki została ustalona na 200PLN. Terminem opłacenia skłądek jest, analogicznie jak w poprzednich latach, 31 marca.

Koszty funkcjonowania nawet tak niewielkiego stowarzyszenia jak nasze niestety nieustannie idą w górę. Dotychczasowy wymiar składek nie pozwalał już nawet na pokrycie kosztów obsługi księgowej, nie mówiąc o utrzymaniu strony internetowej, serwisie naszego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania regat czy też jakichkolwiek innych wydatkach. Stąd decyzja o symbolicznym podniesieniu składki członkowskiej (składki nawet w nowym wymiarze nie wystarczą do pełnego pokrycia w/w kosztów). Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Waszym zrozumieniem. Równocześnie prosimy o terminowe wpłaty (dane do przelewu znajdziecie na dole strony klasaomega.pl).

Zarząd Polskiego Związku Klasy Omega