• Przepisy techniczne 2022 – 2021

  • 22 kwietnia 2021

Uprzejmie informujemy, iż decyzją zarządu PZKO dotychczasowe przepisy pomiarowe dla łódek klasy Omega (edycja 2017 – 2020) będą obowiązywały do końca roku 2021.

Równocześnie, w zakładce DO POBRANIA udostępniony został projekt przepisów na lata 2022-2024.

Najważniejsze zmiany w kolejnej edycji dotyczą:

  • wprowadzenia (w formie załącznika do przepisów) nowych, jednoznacznych linii teoretycznych jachtów klasy Omega
  • uściślenia wybranych wymiarów jachtów (głównie w zakresie zmniejszenia dotychczasowych, bardzo szerokich tolerancji)
  • znaczącego uproszczenia sposobu pomiaru kadłubów (szczegółowa metodologia przeprowadzania pomiarów kadłubów jest w trakcie opracowywania)
  • doprecyzowania kwestii stosowania korektorów (szczególnie w odniesieniu do jachtów floty SPORT, dostosowywanych do startów we flocie STANDARD)
  • drobnych zmian w zakresie przepisów dotyczących takielunku i osprzętu

Równocześnie informujemy, iż w kolejnych latach będziemy prowadzić prace i niezbędne analizy w celu podjęcia decyzji o zrównaniu dopuszczalnej masy startowej dla łódek ścigających się we flotach Sport i Standard (zapewne na poziomie obecnego min. dla floty Sport – 250kg).

Głownym celem prac nad publikowanymi przepisami było uregulowanie kwestii planów Omegi. Wcześniejsze doświadczenia i trafiające do nas zapytania od osób zainteresowanych budową nowych Omeg jasno wskasują, iż obecnie nie istnieją jednolite i spójne plany. Powoduje to dużą niepewność dla potencjalnych budowniczych, związaną z późniejszą certyfikacją.

Do przygotowania zmian w przepisach powołany został zespół pod przewodnictwem kol. Jarka Cieślaka. Przeprowadzono szerokie konsultacje z producentami jachtów, zawodnikami, a także Kolegium Mierniczych PZŻ. O przygotowanie poprawionych, jednolitych linii teoretycznych zwróciliśmy się do kol. Piotra Adamowicza, znakomitego zawodnika i równocześnie uznanego eksprta w tej dziedzinie.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opublikowanymi dokumentami. W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań – zapraszamy do kontaktu i dyskusji.