• Przepisy klasowe

 • 28 lutego 2017

Opublikowane zostały nowe, zaktualizowane przepisy dla klasy Omega. W tej edycji nie znajdziecie rewolucyjnych zmian. Skupiliśmy się na doprecyzowaniu dotychczas obowiązujących przepisów, na podstawie doświadczeń zebranych w ostatnich latach. Największą zmianą, na którą zwracamy uwagę wszyskim załogom, jest wprowadzony nakaz sztywnego blokowania miecza w prowadnicy w czasie wyścigów (przepis 6.8). Ten wymóg ma na celu poprawę bezpieczeństwa załóg oraz ułatwienie pracy jednostkom zabezpieczenia regat podczas stawiania łódek w przypadku wywrotki. Prosimy wszystkich o zapoznanie się z nowymi przepisami i ew. dostosowanie Waszych łodzi.

W ramach prac nad tegoroczną edycją przepisów odbyło się spotkanie w Koronowie, w jak zawsze gościnnym ośrodku Polonez. Udział w spotkaniu, oprócz członków Stowarzysznia, wzięli także zainteresowani tematem mierniczy i producenci łodzi (pełna lista uczesników poniżej). Dyskusja w czasie spotkania skupiła się na trzech obszarach:

 1. Szablony pomiarowe do łódek klasy Omega
 2. Rama pomiarowa oraz metodologia mierzenia łódek klasowych
 3. Pozostałe zmiany w przepisach klasowych

W trakcie dyskusji okazało się, iż istnieją poważne wątpliwości co do możliwości wskazania „jedynych słusznych” szablonów, które można by jednoznacznie określić jako wiążące dla łódek klasy Omega. Taki stan rzeczy wynika oczywiście w dużej mierze z długiej i bużliwej historii naszej klasy. Decyzją Zarządu zostaną przeprowadzone prace mające na celu porównanie kilku dostępnych wersji szablonów budowlanych i pomiarowych. Celem prac jest doprowadznie do sytuacji, w której uzyskamy konsensus co do szablonów i będziemy mogli opublikować ich cyfrową wersję jako załacznik do obowiązujących przepisów.

W drugiej części spotkania zaprezentowana została wykonana w ostatnich latach rama pomiarowa, przeznaczona do szybkiego i dokładnego mierznia łódek. Tutaj słowa podziękowania dla kolegi Andrzeja Szynkiewicza, który dostarczył ramę na spotkanie oraz udostępnił kadłub do przeprowadzenia eksperymentów!  Najważniejsze punkty podniesione w dyskusji dotyczyły (oprócz wykorzystanych w projekcie ramy szablonów pomiarowych):

 • sposobu „przyłożenia” ramy do mierzonego kadłuba
 • kwesti konstrukcji ramy (w szczególności sposobu montażu szablonów pomiarowych do osi ramy, stanowiącej zarazem linię bazową podczas pomiaru)
 • metodologii przeprowadzania pomiaru oraz odczytu i interpretacji wyników

Wniski płynące z dyskusji nad ramą pomiarową są takie, iż do czasu ustalenia i opublikowania obowiązujących szablonów dla klasy Omega, dyskusja nad metodami pomiarowymi kształtu kadłuba nie ma większego sensu. Jednocześnie wykonany przyrząd, po wyjaśnieniu spornych kwestii, z pewnością pozwoli w przyszłości na zdecydowaną poprawę naszych możliwości mierznia łódek i potwierdaznia ich zgodności z przpisami.

W trzeciej częsci dyskusji skupiliśmy się na pozostałych przepisach oraz wszsystkich zgłoszonych poprawkach. Efektem tej częsci spotkania są opublikowane właśnie przepisy.

Lista obecności w Koronowie:

 1. Krystyna Kiczko
 2. Andrzej Osuch
 3. Przemysław Witkowski
 4. Roman Chyła
 5. Krzysztof Witczaka
 6. Mirosław Górski
 7. Tomasz Micewicz
 8. Piotr Sutkowski
 9. Jarosław Cieślak
 10. Piotr Marcyaniuk
 11. Ryszard Gralak
 12. Tadeusz Grajewski
 13. Andrzej Szynkiewicz
 14. Robert Kresło
 15. Dariusz Bałazy
 16. Romuald Knasiecki
 17. Katarzyna Szwankowska
 18. Robert Płaczek
 19. Daniel Sokołowski