• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Żywcu

  • 6 lipca 2017

Z przyjemnością informujemy, iż zarząd PZKO podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie członków Stowarzyszenia podczas regat w Żywcu. Zgromadzenie odbędzie się w sobotę, 5 sierpnia 2017 roku, o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej w Ośrodku Starostwa Żywieckiego (obok wyspy).

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
6. Głosowanie nad wnioskiem Zarządu o nadanie godności Członka Honorowego Polskiego Związku Klasy Omega
7. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej informacji na temat szablonów pomiarowych dla łódek klasy Omega
8. Zamknięcie obrad Zebrania

Serdecznie zapraszamy!