• Nadchodzą zmiany w przepisach klasowych

  • 27 maja 2020

Drodzy,

jednym z obszarów, nad którymi obecnie pracuje zarząd PZKO jest kwestia doprecyzowania naszych przepisów klasowych, szczególnie w obszarze pomiarów kadłubów.

Na początek kilka słów historii:
Kilka lat temu powstała inicjatywa mająca na celu wprowadzenie jednej, spójnej metody mierzenia naszych łódek, tak abyśmy mogli być pewni, iż żeglujemy na porównywalnym, zgodnym z przepisami sprzęcie, a producenci jachtów mogli mieć jasne wytyczne dla tworzonych jednostek. W trakcie prac okazało się, iż mamy tutaj 2 problemy:

1. Nasze przepisy klasowe w kwestii pomiarów kadłuba odnoszą się do szablonów. Okazało się, iż istnieje kilka wersji szablonów, wszystkie noszące znamiona „oryginalności” (są sygnowane podpisem Juliusza Sieradzkiego). Niestety, po zeskanowaniu i porównaniu różnych wersji planów Omegi okazało się, iż istnieją pomiędzy nimi znaczące rozbieżności. Jednym słowem – przepisy wskazują na szablony, które nie są jednoznacznie określone.
2. W trakcie dyskusji i spotkań dotyczących kwestii mierzenia jachtów klasy Omega okazało się, iż istnieją poważne różnice związane z podejściem co do sposobu mierzenia naszych jachtów i interpretacji obowiązujących przepisów.

Po analizie powyższych problemów, uznaliśmy, iż mamy do rozwiązania 2 główne problemy:

1. Doprecyzowanie przepisów Omegi tak, aby budowa jachtu tej klasy opierała sią na jasnych i spójnych planach oraz gotowy produkt podlegał pod ustandardyzowane i jasne przepisy pomiarowe.
Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącego zainteresowania nowych podmiotó budową jachtów klasy Omega.
2. Wprowadzenie zmian w takiej formie, aby nie zniszczyć kawałka historii naszej klasy i istniejącego rynku łódek klasy Omega – tak aby dostępność nowych Omeg regatowych pozostała na conajmniej niezmienionym poziomie.

W zawiązku z powyższym, Zarząd podjął następujące działania:

1. Postanowiliśmy dokonać porównania losowych egzemplarzy jachtów pochodzących od producentów, którzy w ostatnich latach dostarczali nowe łódki (cały czas mówimy tutaj o jednostkach regatowych, startujących w zawodach Pucharu Polski). Wybrane zostały przykładowe jachty pochodzące od Romana Knasieckiego, Roberta Kresły i Andrzeja Szynkiewicza (z ostatniej formy). Następnie zleciliśmy wykonanie skanów 3D poszczególnych jednostek kol. Jarkowi Górskiemu, mierniczemu, prowadzącemu między innymi biuro pomiarowe ORC przy PZŻ. Następnie wyniki skanów zostały przekazane kol. Piotrowi Adamowiczowi, celem ich opracowania. W trakcie prac została także wykonana analiza jednej z istniejących wersji szablonów Omegi (wersji zdeponowanej w PZŻ). Pierwsze wnioski:

1. Po wymodelowaniu linii teoretycznych na podstawie badanych szablonów okazało się, iż szablony te w istniejącej postaci wymagają pewnych poprawek, tak aby nadawały się do budowy łódek „równych”, o odpowiednio gładkich liniach kadłuba.
2. Porównanie wyników skanowań z wzorcowymi szablonami wykazało, iż żadna z badanych konstrukcji nie mieści się w 100% w zadanych limitach, nawet biorąc pod uwagę dość szerokie tolerancje.

Powyższe stwierdzenia nie wydają się szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę historię Omegi (nigdy nie była planowana jako klasa regatowa w naszym dzisiejszym rozumieniu),
sposób kreślenia jej planów (ręczne rysunki techniczne, wiele wersji na przestrzeni lat) czy historię powstawania form do budowy kadłubów (pierwsze formy zdejmowane z łódek drewnianych, rozbieżność planów, z których korzystali budowniczowie, etc).

W związku z powyższym Zarząd postanowił:

1. w związku z nadchodzącą nową edycją „Przepisów pomiarowych klasy Omega” na lata 2021 – 2024 przygotować nowe, w naszej intencji docelowe, przepisy klasowe jasno precyzujące kwestie planów (szablonów, linii teoretycznych, etc) Omegi oraz kwestie sposobu wykonywania pomiarów klasowych. W celu opracowania tych zagadnień postanowiliśmy powołać Zespół techniczny, który przyjrzy się wszystkim zebranym informacjom i po przeprowadzeniu niezbędnych kosultacji przygotuje propozycje docelowych rozwiązań. Naszą intencją jest doprowadzenie do sytuacji, w której każda łódka wyprodukowana z formy powstałej po publikacji przepisów na lata 2021 – 2024 była zgodna z nowymi przepisami.
2. Wprowadzić procedurę „legalizacji” obecnie istniejących form do produkcji kadłubów Omeg. Celem jest możliwość certyfikowania jachtów, produkowanych w tych formach, nawet pomimo nie spełniania wszystkich wymagań opisanych w nowych przepisach. Szczegóły dedykowanej procedury certyfikacyjnej zostaną zaproponowane przez Zespół techniczny.

Naszą intencją jest zakończenie w/w spraw tak, aby nowa edycja przepisów zawierała już preczyjne i spójne zapisy.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, sugestie czy pomysły dotyczące powyższych spraw, serdecznie zapraszamy do dyskusji na naszych grupach na FB, ew. kontakt bezpośrednio czy to z członkami Zespólu technicznego czy też Zarządu.

Poniżej publikujemy uchwały Zarządu dotyczące w/w zagadnień:

Uchwała nr 6 – decyzja zarządu o kierunku zmian w przepisach pomiarowych

Uchwała nr 7 – o powołaniu Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w przepisach pomiarowych