• Mistrzostwa Polski – komunikat zespołu mierniczych

  • 28 sierpnia 2023
Szanowni Koleżanki i Koledzy zawodnicy,
Zbliżają się Mistrzostwa Polski Klasy OMEGA najważniejsza impreza sezonu. W trosce o uniknięcie niepotrzebnego stresu związanego z przygotowaniem się do startu przesyłamy kilka uwag Głównego Mierniczego Klasy na tematy związane z pomiarami.
BEZPIECZEŃSTWO
Będziemy się szczególnie przyglądać zawartymi w przepisach zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Posiadanie odpowiedniej liny holowniczej, odpowiednim jakościowo wielkościowo środkom asekuracyjnym / kapoki / oraz komorom wypornościowym.
Komentarz :
za niedopuszczalne uważamy okazywanie przy inspekcji kamizelek roztarganych, bez pasów regulacyjnych, z budzącym wątpliwości oznakowaniem rozmiaru kamizelki. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość znakowania kamizelek okolicznościową pieczęcią aby wyeliminować możliwość powtórnego okazywania na inspekcji kamizelek zatwierdzonych u innej załogi. Kamizelki będą sprawdzane oczywiście także na wodzie np. na bramce pomiarowej po mecie wyścigu. 
Brak liny holowniczej skutkował będzie niedopuszczeniem do regat. – posiadanie liny sprawdzane będzie na bramce pomiarowej a także na wodzie.
Szczelność komór wypornościowych nie może budzić wątpliwości – pęknięcia na ściankach grodzi, styku z podłogą kokpitu, są niedopuszczalne. Zastępowanie pokryw otworów inspekcyjnych / HOLT-y / taśmą klejącą skutkowało będzie niedopuszczeniem do regat. Wątpliwości budzi także zastępowanie korków spustowych oryginalnych korkami z butelek po napojach. W uzasadnionych przypadkach będziemy przeprowadzać  próbę szczelności zgodnie z Przepisami Pomiarowymi Sprzętu Żeglarskiego.
Właściwe zamocowanie korektorów masowych – ze względów bezpieczeństwa przypominamy że korektory MUSZA BYĆ ZAMOCOWANE TRWALE. Korektory przywiązane pasem lub linką nie są traktowane jako trwale zamocowane.
Swobodnie przemieszczające się korektory narażają na niebezpieczeństwo załogę oraz ratowników.
ŻAGLE I OPASKI NA DRZEWCACH
W Trakcie eksploatacji niektóre elementy osprzętu zmieniają swoje wymiary np. na skutek działających obciążeń lub napraw. Możliwe będą więc pomiary już pomierzonych wcześniej żagli. 
Komentarz:
Do dyspozycji mierniczego będą także środki techniczne pozwalające monitorować sytuację na trasie wyścigu.
Zdjęcia z drona pokazujące czy żagiel nie przekracza dolnej krawędzi górnej opaski na maszcie będzie oczywistością.  Zalecamy wykonanie blokady uniemożliwiającej przeciągnięcie żagla poza krawędź opaski.
WAGA 
Planujemy ważenie wszystkich jachtów przed regatami. Planujemy stworzenie ogólnodostępnej dla zawodników bazy jednostek w której zapisane będą jachty startujące w regatach. Przy okazji regat w innych cyklach jak Puchar Ziem Zachodnich , Puchar Śląska i inne niejednokrotnie dochodzi do wątpliwości czy dany jacht spełnia przepisy klasowe w zakresie wagi jachtu. Baza jachtów wraz ze ZDJĘCIAMI KOREKTORÓW oraz opisem pozwoli wyeliminować wiele wątpliwości.
Komentarz:
Szczególnie załogi jachtów startujących na co dzień we flocie sport a sporadycznie we flocie standard zachęcamy do wykonania dwóch pomiarów. Jednego na potrzeby startów w Mistrzostwach Polski, drugiego w konfiguracji floty standard.
Przypominamy Wam że mierniczy ma swoje obowiązki i chcielibyśmy aby był przede wszystkim przyjacielem i doradcą zawodników. Przepisy Klasowe, Przepisy Pomiarowe Sprzętu Żeglarskiego, a także Przepisy Regatowe nakładają kilkanaście obowiązków na mierniczego. Jeden z przepisów mówi o tym że przekroczenie przepisów OBLIGUJE mierniczego do złożenia protestu do Zespołu Protestowego.
Jednocześnie bardzo proszę o zaniechanie wobec mierniczych nieeleganckich komentarzy wraz z wulgaryzmami.
Podczas regat na terenie portu znajdują się także rodziny, przyjaciele i znajomi a wulgaryzmy na temat oceny pracy, umiejętności i wiedzy itp. będą skutkować wnioskiem o wykluczenie z regat.